Flygaska

  • Fly Ash For Cement Raw Materials Coal Fly Ash For Concrete Admixtures

    Flygaska För Cement Råmaterial Kol Flygaska För Betongtillsatser

    Flygaska är ett fint pulver som är en biprodukt av förbränning av pulveriserat kol i elkraftverk.Flygaska är ett puzzolan, ett ämne som innehåller aluminium- och kiselhaltigt material som bildar cement i närvaro av vatten.När den blandas med kalk och vatten, bildar flygaska en förening som liknar Portlandcement.Detta gör flygaska lämplig som grundmaterial i bland annat cement, mosaikplattor och ihåliga block.När den används i betongblandningar förbättrar flygaska ...